mindfulness moving  
→ Forside
Om CD'erne
Seminarer
Hvem er vi
  website in Danish  website in English  website in Italian  website in Dutch  Website in Norwegian
 
 
Niels Viggo Hansen Niels Viggo Hansen, filosof og fysiker, ph.d., forskningsleder ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Københavns Universitet. Niels Viggo har i ca 40 år været udøver og underviser i meditation i flere sammenhænge. "Nogle af mine lærere er for mange år siden begyndt at arbejde med kropslighed og dynamisk bevægelse som en dybt ntegreret del af den meditative proces. CD'en med "Tre Dansemeditationer" har jeg  udformet, komponeret og indtalt  med inspiration derfra, men også fra de skønne hold som har deltaget i Delta-grupperne i vores forskningsprojekt."
     
Teamwork:


Moving Meditation er et forgrenet projekt. Det har et synligt knudepunkt i et par CD'er og workshops som kan findes på disse websider. Men bag dem ligger inspirationer og bidrag fra mange mennesker.

Gennem workshops, forskning og forskellige anvendelser af metoderne bliver det mere og mere af et teamwork om at sætte mindfulness i bevægelseI foråret 2015 holdt vi den første i en serie af inderkreds-workshops. Vi udvikler et aktivt "kontemplativt team" der sammen kan lave flere workshops, afprøve nye professionelle anvendelser, udføre mere  forskning, skabe mere understøttende musik og billeder, og hvad der er ellers kan nære og spire omkring bevægende meditation. Vi ser det med et smil på læben som et kosmisk og historisk kald, og hvis du også føler dig kaldet må du sige til. Vi skriver selvfølgelig også på Bogen om Bevægende Meditation.Connect via Facebook:
Forskning og andre projekter:     → Webside
 
 

Maria Rose Tabermann,  højskolelærer (ritualdans og fortælling, Vestjyllands Højskole), psykomotoriker, tango-danser, yogalærer. Maria er ophav til den ide at Mindfulness Moving ikke skal nøjes med en CD men  videre i udforskning og udvikling af mindfulness i bevægelse. Sammen med Niels Viggo forestår hun en række workshops og åbne aftner.
Maria Rose Tabermann

Delta-projektets udviklingsteam: Per Brændgaard , ernæringsekspert og livsstils-coach,  Eve Lorenzen, uddanner af mindfulness-instruktører, Søren la Cour, forskningskoordinator, har alle været  vigtige sparringspartnere i udviklingen og afprøvningen af  de tre dansemeditationer i Delta-programmets rammer.


Surrender Cowboys
Musikere: bandet Surrender Cowboys har bidraget med musikalske krydderier til CD'en med Tre Dansemeditationer. Bandet har i mange år udviklet en arbejdsform med "meditationskoncerter" hvor de sammen med publikum går ind i en fælles, intuitiv og improviserende proces. Surrender Cowboys medvirker også til de udforskende workshops på Helgenæs.
 
Heidi Mack The American connections:

Heidi Mack,
psykoterapeut, mindfulness-instruktør livsstilsrådgiver og ph.d. studerende i psykologi. Heidi har oversat og indtalt den engelske version af de tre danse-meditationer .

Russell Haack, lærer i kropsterapi og distributør af produkter til sundhedsfremme - står for international markedsføring og udvikling af flere workshops.

Gruppo Italiano:
Henrik Svenningsen og Michela Dargenio Svenningsen oversætter, indtaler og distribuerer en Italiensk version - udgives foråret 2013.kontakt :     → Info@