Mere om Moving Meditation

 

Moving Meditation er en sammenhængende familie af individuelle og fælles meditationsøvelser med en særlig indfaldsvinkel i den opmærksomme krop. Vi arbejder i hele spektret fra dybt stille til intenst bevægende. Det er en udogmatisk, undersøgende meditationsform, og meget vil sikkert føles forbavsende hjemmevant hvis du har en eller anden meditationspraksis med rod i mindfulness, vipassana, buddhistisk meditation, TM og meget andet i familien af dyb åben opmærksomhedstræning. Samtidig vil du opleve en  særlig nutidig eller vesterlandsk vinkling, en systematisk inddragelse af kroppen ikke kun som erfaringskilde men som levende deltagende virkelighed. For mange som allerede er erfarne i stille meditation er det en forfriskende udvidelse og inspiration. For andre som ikke har haft let ved at finde ind i stille meditation, har Moving Meditation vist sig at være en farbar indfaldsvej til meditation overhovedet. Endelig er der mange der bare synes det er dejligt afstressende og åbnende uden at sætte store perspektiver på – og det er helt fint.

Metoderne introduceres skridt for skridt, med feedback og refleksion, så de altid er direkte brugbare og levende for både erfarne og nybgyndere. Nogle af metoderne er individuelle øvelser, andre foregår i små eller større grupper. Nogle udforsker en generel åbning ind i bevægende opmærksomhed, andre tager specifikke vinkler som “at bevæge og blive bevæget”, “selvbevidsthed” eller “vaner i kroppen”. Der er en bog på vej, med oversigt over grundtyper af øvelser og variationer, og indføring i deres dynamik og baggrund.  I øjeblikket findes 5-6 bevægende grund-meditationer som guidede øvelser (se siden PUBLIKATIONER).

 

Arbejdsformen er præget af lethed og humoristisk dybde. Nogle gange kan man møde intense bølger af sorg og glæde i bevægende meditation, men begge er forbigående. Og begge dele er lettere at være levende i, når kroppen er vågen i alle led. Det du træner og udvider er lige præcis din levende rummelighed – ikke en bestemt oplevelse eller væremåde.

Filosofisk proces er også altid en del af Moving Meditation, mere eller mindre udtrykkeligt. Sjældent som faste pointer, mere som levende fælles lytten og refleksion i erfaringen. Det gælder for al meditation at refleksion er en vigtig støtte for integration i tilværelsen. På en måde gælder det endnu mere for bevægende meditation, fordi vores ideer om krop, kropslighed og kroppens erfaringsunivers ofte er ekstra firkantede – uden at vi ved et. Men vores tænkende sind er heldigvis ikke en fjende af liv og krop, det har bare brug for lidt kærlig åbnende omsorg.

Vores fire slags kilder. Moving Meditation er vokset frem ud af livslange engagementer i en kreds som delte en fornemmelse af at meditation kan være mere bevægende end den ofte forstås. Vi havde også fornemmelsen at en udforskning af dette aspekt ikke var en slags sidespor eller kompromis – det var snarere som om vores eksperimenteren og udvikling med Moving Meditation var skridt til at forstå den fulde rækkevidde og dybde af det vi havde lært om meditation og praktiseret i årtier.

Vores mest direkte kilder er buddhistiske visdomstraditioner (Dzogchen, Zen), Osho-traditionen (Michael Barnett), Mindfulness-bølgen (Jon Kabat-Zinn mfl.) og et forgrenet nutidigt kulturfelt omkring krop og bevægelse (Feldenkrais, Five Rhythms, Authentic Movement oma.). Selvfølgelig kan vi kun være små mus på giganters skuldre. Med Moving Meditation har vi stort set ikke opfundet noget som helst, vi var bare heldige at stå lige der hvor nogle store strømme løber sammen i tidsånden, og nu er vi begyndt at stå der med vilje. Det særlige er at vi går helt grundigt til værks til begge sider — 100% krop og 100% meditation — hvor mange har tendens til at være 100% hjemme i den ene af siderne med lidt åbninger til den anden.

Ud over vores engagement i disse spirituelle og kropslige praksis-traditioner er vi også inspireret af en række filosofiske åbninger ind i proces-tænkning, organisme-tænkning, relationalitet og æstetik (Whitehead, Bergson, Bateson, Goethe, Varela…). Disse ting trækker vi mest som arbejdsformer og dialogformer i praksis, ikke så meget som verdensbilleder. Og så næres meget af arbejdet af en musikalsk-rytmisk kulturstrøm. Vores nutidskultur aner ikke hvor meget den skylder Afrika. -Det umiddelbare kropslige nærvær åbnet af fra seje grooves er måske lige så vigtig en forudsætning for Moving Meditation som noget andet. Så i virkeligheden burde man måske ikke sige at Moving Meditation bare er et møde mellem Øst og Vest. Fordi kroppen er så meget med, er det i virkeligheden tre strømme, Øst, Vest og Syd.

Alle interesserede kan være med. Forløbene er udformet så begyndere får den grundige indføring de skal bruge – men samtidig så der er lag på lag af fordybelse og indsigt at hente for de erfarne. Både begyndere og erfarne oplever at de kan “få mysteriet med hjem” hvis de vil – en proces som kan give nyt liv og ny forståelse til ens egen meditationspraksis hvis man har sådan en. Det hænger sammen med at Moving Meditation grundlæggende har de samme dynamikker som anden dyb meditation, men her får man “greb om dem” – eller måske bedre, man lærer at danse med dem – fra en mere direkte håndgribelig side, et greb som man kan overføre til andre meditationsteknikker, også helt stille.

Du kan læse mere om metoder, materialer, kilder, træning, mm. i de løbende undersøgelser og refleksioner på vores blog www.wisdom-in-process.com